TRAIN-ART s.r.o. - Digitální Plzeň

Novinky

 • První kolekce bylinek pro koně je na světě! Nakoupit u nás nově můžete bylinky na podporu metabolismu, kašlík, směs na podporu imunity a mnoho dalších 100% přírodních směsí pro koně. Více v sekci E-shop.

 • Nabízíme připouštění hřebcem Lil Smokin Gun. Nejlepší reiningový hřebec v ČR. Více v sekci Plemenný hřebec.

 • Nabízíme krásné ustájení vašich koní. Boxové i pastevní. V nepřízni počasí krytá jezdecká hala! Více informací najdete v sekci Ustájení koní.

Co je nejdůležitější při výuce ježdění na koni? Je to skvěle přiježděný, hodný ochotný a trpělivý kůň, který toleruje chyby. Takové koně najdete právě u nás na ranči SHR. Svůj bezchybný charakter a poslušnost naši koně prokazují každý den, a to pod dětmi, pod dospělými i při profi tréninku na závody. Kvality našich koní dokazují i výsledky na prestižních westernových závodech, kde se umisťují na prvních příčkách. 


INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK NA KONI či výcvik Horsemanshipu (přirozené komunikace s koněm) - pro dospělé a děti pod vedením trenéra

Naučíme vás skvěle jezdit, poznáte jaké to je sedět na koni, který reaguje na každý váš pohyb. Trénujeme na velké pískové jízdárně nebo kryté hale. Pro milovníky přírody nabízíme vyjížďky do okolí, plavení koní či kurzy horsemanshipu.

Nabízíme individuální výcvik na koni, pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Budete jezdit na skvěle připravených, přiježděných a hodných amerických koních, kteří aktivně sportují a umisťují se na předních místech v prestižních westernových soutěžích, včetně Mistrovství Republiky i stř. Evropy! 

Jezdíme každý den od 9 - 21hodin.


Ceník platný od 1.1.2022

  

Trénink na vlastním koni ustájeném na SHR        400,-Kč / 45min       ze země nebo sedla

Trénink na vlastním koni ustájeném mimo SHR   500,-Kč/ 45min         ze země nebo sedla

Trénink na koni SHR                                             600,-Kč / 45min       ze země nebo sedla

Vyjížďka na koni SHR s doprovodem                    600,-Kč/ 45min

Cena tréninků je při počtu 1-2 jezdci na kolbišti

Permanentka:

Pro stálé klienty, kteří chtějí jezdit pravidelně, a dlouhodobě, nabízíme výhodný balíček 10ti jízd formou permanentky.

10ti hodinový balíček: 5000,-Kč = 500 Kč/hod. (v ceně je příprava koně, zapůjčení vybavení, zapůjčení koně, trenér, 1-2 jezdci v hodině). Pro děti i dospělé.

Balíček SPORT:

10 hodinový balíček - závodní příprava: 6000,-Kč = 600 Kč/hod. (v ceně je příprava koně, zapůjčení vybavení, zapůjčení koně, trenér, 1 jezdec v hodině)


Tréninky vede zkušený trenér se závodními úspěchy, v ceně tréninku je trailový materiál, využití velké pískové jízdárny 30x65metrů, kruhovky 17metrů, v zimním období či nepřízni počasí pronájem jezdecké haly s profi povrchem, osvětlením a zrcadly. Koně si v případě zájmu můžete sami vyčistit, naučíme uzdit, sedlat, sprchovat, ošetřovat. K dispozici krásné zázemí, stáje s osvětlením, sedlovna, klubovna na převlečení, skříňky, wc s bidetem, koupelna se sprchovým koutem i vanou. Rádi vám uvaříme čaj nebo kávu, případně studený nápoj.

 Ucelený jezdecký výcvik.

Výcvik trvá 3 měsíce, jezdí se 1x nebo 2x týdně, každou středu a pátek. Obsah výcviku: jízda na koni - zvládnutí všech chodů koně ze sedla, na jízdárně i v terénu, základy westernových nebo anglických drezurních prvků. Správné sedlání, uždění, péče o koně. Výběr vhodných cajků, přirozená komunikace ze země i ze sedla. Vhodné pro děti i dospělé, i pro ty, kteří zvažují koupi vlastního koně. 

Možnost zaměřit se na konkrétní disciplinu, základy jízdy na koni, reining, trail, kombinaci, horsemanship, práci ze země i ze sedla, jízda 

bez sedla a uždění, trikové ježdění, cirkusové kousky. Vyjíždky do okolní lesů, či na zámek Libouchec, kopec Nakléřov, v létě plavení koní v našem rybníku či rybníku v kopcích u Krásného Lesa.. Příprava na licenci WRC, možnost zapůjčení našeho koně, včetně veškerého servisu na závodech. Cena za lekci je 500,- při koupi permanentky na 10jízd.

V případě zájmu více informací na mailu či telefonu, mail: shrkninice@seznam.cz  tel: 731 052 148.

JAK SI OBJEDNAT HODINU JEŽDĚNÍ: mailem na shrkninice@seznam.cz, telefonem, případně i sms na číslo 731 052 148, či přes FB - nick Lucie Niklová, nejlépe minimálně den předem, akceptujeme i telefonickou domluvu 2 hodiny před začátkem tréninku. 

Výuku jízdy vede zkušený trenér s licencí jezdce WRC, a trenérskou licencí pod MŠMT. Samozřejmostí je citlivý individuální přístup, výběr vhodného koně, máme jak klidné, tak dopřednější koně, pro začátečníky i pro zkušené jezdce. K dispozici reiningově trénovaný kůň, mistr Stř. Evropy, kterého ambizioznímu zájemci zapůjčíme. Dále all around připravovaná mladá klisna, která tuto sezonu získala mnoho ocenění na westernových i anglických závodech. Je to jedinečná možnost sednout si na profesionálně přiježděné sportovní koně. Pro začátečníky hodní, trpělivý, skvěle přiježdění koně. Velikosti koní od 140-155kvh. Vhodní pro jezdce do 90kg.

K dispozici pro jezdce je veškeré zázemí areálu. Tj, toaleta, šatna, klubovna, koupelna, horký čaj, káva, z výbavy na ježdění zapůjčíme ochranou vestu, helmu. Samozřejmostí je velmi kvalitní westernové sedlo z Ameriky nebo ručně šité našimi nejlepšími sedláři. 

V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat přímo trenérku na tel: 731 052 148 či na mailu shrkninice@seznam.cz

Těšíme se! SHR Knínice.

.

 

PROVOZNÍ ŘÁD SHR KNÍNICE

 • Každý účastník jezdeckého kroužku, klient, zaměstnanec, majitel koně popř. jezdec a návštěvník stájí a prostor, které jsou součástí stájí, je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat.
 • Označením stáje a prostory, které jsou jejich součástí, rozumíme prostor stájí, výběhy, jízdárnu, kruhovku, pastviny, přístupové cesty a prostory v bezprostřední blízkosti stájí.
 • Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny provozovatele stájí, správce stájí či pověřené (oprávněné)osoby. Ke koním je možno přistupovat jen se svolením výše uvedených osob nebo majitele koně.
 • Vstup do výběhů a na pastviny pro děti do 12 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby, dospělé osoby a děti starší 12 let mohou po dohodě s odpovědnou osoby vstoupit do výběhů a na pastviny, ale pouze na vlastní nebezpečí.
 • Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat způsobené koněm, který se pohybuje ve stájích, v prostorách, které jsou jejich součástí ani mimo ně.
 • Je přísný zákaz přistupovat ke koni na úvazu, nasedlanému, nauzděnému bez vědomí jezdce, majitele koně nebo jiné odpovědné osoby.
 • Majitel koně plně zodpovídá za svého koně a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná osoba, která je pověřena majitelem koně. Kůň se smí pohybovat ve všech prostorách mimo stáj pouze nauzděn nebo být veden na ohlávce a vodítku příp. steigeru. Volné pasení bez přítomnosti majitele koně či osoby jím pověřené je přísně zakázané.
 • Pokud není přítomen provozovatel stájí, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí. Touto osobou je správce stájí, příp. osoba jej zastupující. Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž respektování pokynů provozovatele stájí příp. pověřené osoby.
 • Všichni majitelé koní a jezdci jsou povinni dodržovat provozní dobu stájí. Provozní doba je zveřejněna a mění se v průběhu roku (v závislosti především na délce dne). Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu (např. trenéra), ohlásí tuto skutečnost správci stájí nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.
 • Ranní nebo pozdní příchod je nutno předem dojednat se správcem stájí.
 • V případě ranního odjezdu nebo pozdního příjezdu si krmení zajistí sám jezdec nebo majitel koně, přípravu krmné dávky si dojedná předem, popř. se dohodne se správcem stájí krmení zvlášť. Delší nepřítomnost majitele koně je nutné předem ohlásit provozovateli stájí včetně způsobu zajištění pohybování koně. Každý odvoz koně ze stájí, dovolená apod. musí být nahlášen správci stájí a zapsán do knihy o přemisťování koní.
 • Obsazení jezdeckých ploch je dáno rozpisem. Je nutné respektovat skokové a drezurní tréninky probíhající na jízdárně. Vstup na jízdárnu v době dětského jezdeckého kroužku je povolen pouze po dohodě s trénerem kroužku. Pokud je jízdárna obsazena, je povolen vstup dalším jezdcům pouze po dohodě a pouze těm, kteří znají pravidla pohybu více koní na jízdárně. Jízdárnu je nutné si zajistit se správcem stájí, ten musí mít veškeré informace o pohybu koní na jízdárně. Skokový materiál si jezdec připravuje sám nebo s osobou pověřenou a tento materiál si vždy po jízdě uklidí nebo se dohodne se správcem stájí.
 • Majitelům soukromých koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků stájí. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně se správcem stájí. Krmnou dávku může měnit pouze majitel koně nebo osoba jím pověřená. Do skladu krmiva a přípravny má přístup pouze správce stáje a osoby jím pověřené.
 • Mytí koně je dovoleno pouze na místě vyhraněném k tomuto účelu. Každý je povinen udržovat pořádek (smotat hadici, včas zastavit vodu atd.).
 • K odkládání věcí ve stáji a sedlovně jsou určeny věšáky a prostory pro např. čištění, lonžovací potřeby. Každý je povinen udržovat pořádek v těchto prostorách a po každém ježdění, vodění, lonžování si všechny věci náležitě uklidit. Přísný zákaz platí pro omývání jezdeckých potřeb v prostorách soc. zařízení pod pokutou 500,-. Za odcizení či jiné poškození věcí ponechaných mimo prostor stájí neodpovídá provozovatel ani správce stájí.
 • Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu stájí a vyvarovat se hluku, který koně stresuje. Každý majitel či jezdec je povinen po svém koni uklízet trus v areálu stájí, jezdeckých prostorách a na příjezdových komunikacích (silnice). Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.  V případě odhazování odpadků, hlučného či nevhodného chování je správce stájí oprávněn osobu okamžitě vykázat s pokutou 500,-.
 • Všichni klienti, členové, majitelé koní a jezdci jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, tj. včetně divokých zvířat a dodržovat zákon na ochranu zvířat.  Platí zákaz pohybovat se na vyjížďkách se psy a mimo cesty. Vodění psů bez vodítka do areálu je přísně zakázáno. S vodítkem jen se svolením správce stáje či pověřené osoby. 
 • Správce stájí není povinen být ve stájích přítomen ani plnit požadavky klientů, majitelů koní a jezdců v době svého klidu.
 • Přemisťování inventáře v prostorách stájí je možné pouze se souhlasem správce a provozovatele.
 • Provozovatel má právo s technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu postihnuta. Informace jsou zveřejňovány na nástěnce ve stájích.
 • Dárkové poukazy, jezdecké permanentky a další vouchery mají platnost 12 měsíců od nákupu. Po uplynutí data 12. měsíců od nákupu není možné nevyužité poukázky čerpat. Prodloužení o max. dalších 6 měsíců je možné po vzájemné domluvě a zaplacením poplatku 1/2 konečné ceny poukázky, permanentky atp. Další prodloužení již není možné.
 • Porušení tohoto řádu může mít za následek vykázání osob ze stájí, ukončení nájemní smlouvy s majitelem koně či poskytování služeb klientům.

  V Knínicích u Libouchce dne 3.9.2013